Belgeler

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi

Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketim anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli şartları kapsayan bir yönetim sistemi standardıdır.

Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.

Kaynak optimizasyonu sağlar ve personel yeterliliğinde artış görülür.

Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlar.

Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar.